FFT多项式乘法


By 饭团

说明

转自 多项式乘法运算初级版——ACdreamer

模版

//len长度为原长度的两倍
//while(len < 2*len1 || len < 2*len2) len <<= 1; 
struct Virt
{
  double r, i;//个人认为这里是R 是实部 i是虚部
  Virt(double r = 0.0,double i = 0.0)
  {
    this->r = r;
    this->i = i;
  }
  Virt operator + (const Virt &x)
  {
    return Virt(r + x.r, i + x.i);
  }
  Virt operator - (const Virt &x)
  {
    return Virt(r - x.r, i - x.i);
  }
  Virt operator * (const Virt &x)
  {
    return Virt(r * x.r - i * x.i, i * x.r + r * x.i);
  }
};
//雷德算法--倒位序
void Rader(Virt F[], int len)
{
  int j = len >> 1;
  for(int i=1; i<len-1; i++)
  {
    if(i < j) swap(F[i], F[j]);
    int k = len >> 1;
    while(j >= k)
    {
      j -= k;
      k >>= 1;
    }
    if(j < k) j += k;
  }
}
//FFT实现
void FFT(Virt F[], int len, int on)
{
  Rader(F, len);
  for(int h=2; h<=len; h<<=1) //分治后计算长度为h的DFT
  {
    Virt wn(cos(-on*2*PI/h), sin(-on*2*PI/h)); //单位复根e^(2*PI/m)用欧拉公式展开
    for(int j=0; j<len; j+=h)
    {
      Virt w(1,0);      //旋转因子
      for(int k=j; k<j+h/2; k++)
      {
        Virt u = F[k];
        Virt t = w * F[k + h / 2];
        F[k] = u + t;   //蝴蝶合并操作
        F[k + h / 2] = u - t;
        w = w * wn;   //更新旋转因子
      }
    }
  }
  if(on == -1)
    for(int i=0; i<len; i++)
      F[i].r /= len;
}
//求卷积
void Conv(Virt a[],Virt b[],int len)
{
  FFT(a,len,1);
  FFT(b,len,1);
  for(int i=0; i<len; i++)
    a[i] = a[i]*b[i];
  FFT(a,len,-1);
}
void Work()
{
  Conv(va,vb,len);
  for(int i=0; i<len; i++)
    result[i] = va[i].r+0.5;
}

results matching ""

  No results matching ""